Blokschema vergaderstructuur Huurdersraad-HS

Hieronder vind u uitleg van verschillende organisaties waar wij als Huurdersraad overleg mee te maken hebben.

Blokschema vergaderstructuur Huurdersraad-HS

klik hier voor print versie


- Bewonerscommissie: Een bewonerscommissie bestaat uit huurders en huiseigenaren, die opkomt voor de belangen van de
  wijkbewoners als het gaat om de leefbaarheid in de wijk. Een bewonerscommissie streeft naar een prettig en veilig leefklimaat
  d.m.v. overleg met gemeente en corporaties.

- Wijkplatform: Een wijkplatform bestaat uit afgevaardigden van bewonerscommissie(s), instanties uit de wijk, winkeliers,
  verenigingen, wijkcentrum, gemeente, wijkagent. Het wijkplatform heeft regelmatig overleg om het in de wijk prettig te krijgen/ houden.
  Het wijkplatform gaat dus niet alleen over bewoners van de wijk, maar ook over andere dingen die in de wijk spelen op het gebied van
  veilig en prettig winkelen en het houden van activiteiten, maar niet het organiseren ervan.

- Huurdersraad: De Huurdersraad bestaat uit huurders die afgevaardigde zijn van bewonerscommissies van de aandachtswijken en
  komt 1 keer in de 6 weken bij elkaar. De Huurdersraad komt op voor de belangen van alle huurders en heeft overleg met het
  management van de corporaties op beleidsniveau over o.a. het huurbeleid, de servicekosten en energie.
  De Huurdersraad ondersteunt ook particuliere huurders, maar heeft geen samenwerkingsovereenkomst met particuliere verhuurders.

- NOL (Noordelijk Overleg Lefier) overleg: Is ontstaan door de fusie van Volksbelang met Wooncom en Inn.
  De Huurdersorganisaties van alle drie de partijen zijn samen gegaan in een overkoepeling van de drie Huurdersorganisaties.
  Deze groep mensen, bestaande uit afgevaardigden van de drie Huurdersrorganisaties, overlegt vier keer per jaar over onderwerpen
  ter voorbereiding van het Lefier-breed. Lefier-breed is een overleg van twee keer per jaar met een afvaardiging met het bestuur
  van Lefier en het NOL (dit wordt ook wel de Kern genoemd). De belangrijkste punten die dan besproken worden zijn o.a. de
  begroting en communicatie.

- Regionaal Overleg Huurdersorganisaties (ROH): Huurdersorganisaties vanuit de provincie komen bij elkaar om op informele wijze
  ervaringen uit te wisselen en problemen te bespreken.