Verslag vergadering van het Algemeen Bestuur van de Huurdersraad 15-09-2016