Wat doen wij

De Huurdersraad heeft een samenwerkings-overeenkomst met woningcorporatie Lefier .
In deze overeenkomst is geregeld, welke zaken de corporatie moet overleggen met de Huurdersraad.

Eén keer per jaar houdt de Huurdersraad een Algemene Vergadering. Huurders hebben dan de mogelijkheid te reageren op het Activiteitenplan en het Jaarverslag van de Huurdersraad.

De Huurdersraad is lid van de Nederlandse Woonbond, waardoor ook landelijk de belangen van huurders worden behartigd.

Heeft u vragen of klachten op het gebied van wonen, dan kunt u contact opnemen met de Huurdersraad.