Wie besturen de huurdersraad

De Huurdersraad wordt bestuurd door afgevaardigden van bewonerscommissies uit de gemeente Hoogezand-Sappemeer.
De volgende bewonerscommissies zijn vertegenwoordigd in het bestuur van de Huurdersraad:

* SBC Gorecht-West
* SBO Noorderpark
* BO Spoorstraat-Kieldiep
* SBC Margrietpark
* SBO Boswijk e.o.
* Stichting Platform Woldwijck
* Westerbroek

Daarnaast hebben mensen vanuit flatcommissies en op persoonlijke titel zitting in het bestuur.

De dienstverlening van de Huurdersraad is GRATIS.